La millora de les condicions d’empresonament enfortint el control del VIH, l’hepatitis C, la tuberculosi i la reducció de danys

Any publicació: 
2016
Autor/s: 
Fernández Bessa, Cristina; Nicolás Lazo, Gemma; Viader Sauret, Gerard

Nou informe de l'OSPDH per a el projecte "Improving Prison Conditions by Strengthening Infectious Disease Monitoring" liderat per Harm Reduction International i cofinançat per la Comissió Europea.

El projecte pretén reduir el maltractament de les persones detingudes i millorar les condicions de l’empresonament mitjançant la millora i l’estandardització dels mecanismes de control i d’inspecció de les malalties infeccioses (tuberculosi, VIH i hepatitis C).

El present informe, elaborat per Gemma Nicolás Lazo, Cristina Fernández Bessa i Gerard Viader, exposa la situació a Catalunya.

Informe (català)

Report (english)

 

Idioma publicació: 
Català

Dos campus d'Excel·lència Internacional