Màster oficial en criminologia i sociologia jurídico penal

dimarts, 1 octubre, 2013
dimecres, 11 juny, 2014

Objectius

El màster vol proporcionar elements per poder analitzar críticament la configuració i el funcionament dels sistemes penals de les societats contemporànies, particularment les europees, tenint en compte no solament l’imprescindible marc juridicopenal desenvolupat per l’estat de dret, sinó també les instàncies o agències establertes per aplicar-lo i les relacions que han de mantenir en certes intervencions socials en l’àmbit de l’estat constitucional, social i democràtic de dret. No obstant això, tal com està passant a Europa en els últims temps, un nombre de fenòmens criminals (tràfic de drogues prohibides, d’armes, criminalitat organitzada, delictes fiscals i econòmics, etc.) units a d’altres de socials i polítics que han estat derivats cap als sistemes penals (immigració irregular, violència de gènere, tràfic d’éssers humans, xenofòbia, etc.) generen la sensació d’una certa inseguretat i alarma social. Això fa necessari entendre i analitzar els tractats, els acords i les mateixes relacions interestatals que van donant forma a l’actual escenari europeu en matèria de polítiques socials, econòmiques i també penals.

D’altra banda, la configuració de l’actual Espai Europeu d’Educació Superior suposa el nou desenvolupament d’iniciatives i programes posats en pràctica per les institucions europees dedicades a la investigació. Així és com, en el marc de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, s’ha promogut la necessitat de concentrar els interessos dels estudiants en aquests aspectes europeus de la qüestió criminal, de la mateixa manera que el personal docent que hi participa ha desenvolupat i intercanviat experiències en aquest àmbit cultural.

D’aquesta manera, es pretén el següent:

  • Proporcionar a l’alumnat un coneixement interdisciplinari sobre les institucions dels sistemes penals europeus, per poder investigar polítiques públiques adequades als desafiaments de les societats contemporànies.
  • Ajudar l’alumnat a desenvolupar una comprensió crítica del problema social de la criminalitat i les maneres de controlar-la, amb especial èmfasi en la protecció dels drets humans.
  • Analitzar els fenòmens socials que tendeixen a ser derivats cap als sistemes penals i generen sensació d’inseguretat i alarma social, com per exemple el fenomen migratori, la violència de gènere, el tràfic d’éssers humans, la xenofòbia, les reivindicacions del jovent, etc.
  • Promoure un enfocament interpretatiu dels problemes socials per formular polítiques criminals alternatives.

Dos campus d'Excel·lència Internacional