Memòries de l'OSPDH

L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans ha mirat i ha fet visibles realitats que són normalment invisibles. Aquesta Memòria, alhora, permet que l'Observatori sigui conegut i analitzat des de dintre i des de fora de la Universitat. En aquest sentit, la Memòria serveix per rendir comptes a la Universitat i a la societat de la feina que fan professors i investigadors de la UB amb un fort component de compromís amb els Drets Humans. Així mateix, constitueix la base sobre la què s'entén i justifica el futur de l'Observatori en el marc d'una Universitat que, com la UB, vol jugar un paper central en la construcció del coneixement, al temps que roman una Universitat compromesa, amb orientació social i de servei públic.

Màrius Rubiralta i Alcañiz, Rector de la Universitat de Barcelona
Barcelona, 15 de gener de 2008.

El treball des de la Universitat, l'ensenyament i l'aprenentatge de la comunitat científica i el paper social que la Universitat ha de complir de forma especial en aquests moments decisius, representen un repte que l'OSPDH assumeix amb claredat i decisió ferma. Així l'OSPDH mira, "observa" i pretén fer visibles realitats que -per raons d'índole diversa- romanen en la més absoluta invisibilitat social. Som plenament conscients que, de vegades, aquests resultats poden ser molestos; no obstant aquesta circumstància, sabem que el coneixement ni pot ni ha d'aturar-se. En aquesta tasca està en joc, també el model de societat que s'està construint i, en aquest sentit, el compromís amb la defensa dels drets humans, especialment els que són propis dels sectors socials més desafavorits, representa la darrera finalitat de la nostra feina.

Iñaki Rivera Beiras , Director de l'OSPDH.

Memòries

Dos campus d'Excel·lència Internacional