National Forum European Observatory on Alternatives to Custody

06-07-2016

L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH-UB) és el partner espanyol en el Projecte Europeu European Observatory onAlternatives to Custody que analitza les mesures alternatives a l'empresonament a Europa.

L'objectiu principal d'aquest projecte és identificar les mesures i sistemes que han tingut impacte demostrat en la reducció dels índexs generals d'empresonament, reduint els índexs de reincidència i possibilitant la rehabilitació de manera eficaç de les persones que han estat condemnades per fets tipificats com a delictes. Altres objectius particulars d'aquest Projecte són:
                · . proporcionar als responsables polítics i els organismes implicats les necessàries eines  per promoure l'ús més eficaç de les mesures penals alternatives, i
                · . millorar la informació per a la comprensió del públic en general de l'ús de les mesures penals alternatives.

Aquestes eines estaran dirigides a l'àmbit nivell nacional i de la Unió Europea.

Propòsit de la trobada: Presentació dels Informes Finals del Projecte i video divulgatiu:

                - La reducció de la població reclusa a Europa: Com funciona la justícia comunitària?
                - Alternatives a la presó a Europa: Manual de bones pràctiques.

Lloc: Saló de Graus. Facultat de Dret (UB)

PROGRAMA:

11:00 hs Benvinguda- Presentació
Dra. Mónica Aranda (Investigadora Responsable del partner espanyol del Projecte EuropeanObservatory on Alternatives to Custody )
Sr. Marc Ceron, Sotsdirector General de Reparació i Execució Penal en la Comunitat (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya) i President del CEP, EuropeanOrganisation for Probation.
Sra. M. Isabel Hernández Giménez, Coordinadora Equip Barcelona-Sud. Àrea de Mesures Penals Alternatives. Generalitat de Catalunya

Sra. Came Guil, Magistrada Jutjat Penal nº2. Arenys de Mar (Barcelona)
Sr. Jose Maria Gispert Pujol, Cap de Mitjà Obert en l'àmbit de la Justícia Juvenil a Catalunya.

13:30 – 14:00 Conclusions. Torn obert de paraula

Dos campus d'Excel·lència Internacional