Objectius

Són objectius de l'Observatori:

  • Observar, analitzar i informar sobre el funcionament de les institucions del sistema penal (presons, centres de detenció, centres d'internament d'estrangers, jutges, forces de seguretat)
  • Contribuir a la defensa dels drets humans, cada vegada més amenaçats per les polítiques de seguretat, vigilància i control
  • Vetllar pel compliment de l'estricta legalitat en el sistema penal i treballar per promoure la seva transparència
  • Donar eines per a que les persones i organitzacions socials gaudeixin de més poder i tinguin els instruments necessaris en la seva lluita pells drets, la llibertat, la democràcia i la justícia

Dos campus d'Excel·lència Internacional