Prison conditions in the Member States: selected European standards and best practices

Any publicació: 
2017
Autor/s: 
Rosa RAFFAELLI

Aquest document del Parlament Europeu proporciona una visió general de les normes europees i bones pràctiques en relació amb les condicions de la presó. L'acció de la UE en l'àmbit de la cooperació judicial en assumptes penals es veu afectada per les condicions de detenció en tots els Estats membres de la UE. El Consell d'Europa ha adoptat nombroses recomanacions i normes sobre les condicions de vida a la presó, i el Tribunal Europeu de Drets Humans ha determinat que les condicions de detenció poden violar la prohibició de la tortura i els maltractaments. El document proporciona una visió general dels problemes comuns que afecten les presons als Estats membres de la UE (des del amuntegament fins a les condicions generals de vida a la presó) i descriu algunes de les millors pràctiques identificades per resoldre'ls. Es presta especial atenció a la detenció preventiva, a l'ús de mesures alternatives (no privatives de la llibertat), a les mesures encaminades a la reinserció social i la prevenció de la reincidència, ia les salvaguardes i especials elaborades en relació amb els presos vulnerables (com els nens, dones o detinguts amb malalties mentals).

prison_conditions_in_the_member_states_ue.pdf

Idioma publicació: 
Anglès

Dos campus d'Excel·lència Internacional