Privació de llibertat i drets humans

Recerca

Investigació en desenvolupament:

 

B-ComPetent. Boosting Competences in Penitentiary Staff in Europe

Sol·licitant principal: Università degli Studi della Campània “Luigi Vanvitelli”

Membres del consorci: Universitat de Barcelona (Espanya); Avokati i Popullit (Albània); AntigoneOnlus (Itàlia); Prodos Consulting srl (Itàlia); Qendra Europiane Fondacioni - Centre Europeu (Albània); Fundació Bosch i Gimpera (Espanya).

Organisme de finançament: programa de justícia 2014-2020 Comissió Europea Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights (JUST-JTRA-EJTR-AG-2018)

Programa: DG JUSTICE. Justice Programme / Rights, Equality and Citizenship Programme.

 • Codi oficial: 854040
 • Data inicial: 16/09/2019
 • Data final: 15/09/2021

Durada del projecte: 24 mesos.

El projecte de 2 anys “B-ComPetent. Impulsar competències en el personal penitenciari a Europa ”, dut a terme per 7 socis intersectorials de 3 països, té com a objectiu desenvolupar la capacitat del personal civil de primera línia de les presons mitjançant l'adquisició d'habilitats i competències específiques relacionades amb la protecció dels drets humans, amb especial atenció als reclusos estrangers ' necessitats i drets especials, de conformitat amb el dret internacional i de la UE i amb la Recomanació CM / Rec (2012) 12.

https://www.facebook.com/pg/bcompetent/about/?ref=page_internal

https://twitter.com/b_competent

 


Improving Prison Conditions by Strengthening Infectious Disease Monitoring

JUST/2013/ACTION GRANTS

Investigadors/es:

 • Joan Anton Mellon (IP), Gemma Nicolás Lazo, Cristina Fernández Bessa

Partners:

 • Harm Reduction International (HRI) (coord.)
 • Helsinki Foundation for Human Rights (Polonia)
 • Association Antigone Onlus Assoziazione (Italia)
 • Latvian Centre for Human Rights (Letonia)
 • Irish Penal Reform Trust (Irlanda).
 • PRAKSIS (Grecia)
 • Observatorio del Sistema Penal y Los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (Spain)
 • University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal)

Documentos del proyecto:

 


European Prison Observatory, Detention Conditions in the European Union.

European Comission: Just/2001/JPEN/AG/2933

01/01/2013-31/12/2014

IP: Iñaki Rivera Beiras

Partners:

 • Coord.: Antigone Onlus Associazione (Italia)
 • Università degli Studi di Padova (Italia)
 • Observatorire international des prisons (section française- France)
 • Special Account of Democritus University of Thrace Departament of Social Administration (El Duth- Grecia)
 • Latvian Centre for Human Rights (Latvia)
 • Helsinki Foundation for Human Rights (Polonia)
 • ISCTE-IUL (Portugal)
 • Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, UB (España )
 • Centre for Crime and Justicie Studies (Gran Bretaña)

epo_good_practice_handbook_as.pdf     epo_ws_1_final_report_reducing_the_prison_population_in_europe._does_community_justice_work.pdf

 EPO - Interesting initiatives.pdf      EPO-Interesantes Iniciativas (español).pdf

 Prisonco nditionsinSpain.pdf          national_monitoring_bodies_in_europe.pdf

 


“Re-socialisation of offenders in the EU: enhancing the roleof the civil society (RE-SOC) del Specific Programme "Criminal Justice" 2007-2013.

European Comission:  JUST/2011-2012.

IP: Iñaki Rivera Beiras y Jose  María García Borés-Espí

Partners:

 • Center for the Study of Democracy (Bulgaria),
 • Law Institute (Lituania),
 • Univsersity od Applied Sciences and Arts (Alemania),
 • Association Droit au Droit (Bélgica), OSPDH (UB)

 

Report "Imprisonment in Europe. Country report. Spain" Re-Soc Ws1 Imprisonment in Europe. Spain Country Report.pdf

Report "Ambulant Sanctions as an Alternative to Imprisonment in the European Union?" Ambulant sanction_FINAL.pdf

Report: Prison Conditions Monitoring Index (PCMI) Methodology and pilot results. PCMI. Methodology and pilot results.pdf

 Informe: Vulnerable Groups of Prisoners: a Handbook Handbook. VGP_EN__FINAL.pdf

 


¿Resocialización o incapacitación? Sostenibilidad del sistema penitenciario español ante las nuevas realidades delictivas y demandas de seguridad.

Projecte d'investigació referència DER2011- 27337

Adjunt 1: Document d'aceptació

Adjunt 2: Projecte

 


Privació de llibertat de ciutadans i estrangers als països del sud mediterrani (Portugal, Espanya, Italia, Grècia)

Investigadors:

 • I.Rivera Beiras(coord.),
 • M. Aranda (coord.),
 • G. Ubasart (coord.),
 • A. Forero (coord.),
 • H. Silveira (coord.).

Llegiu-ne més

 Adjunt: Projecte de recerca

 


Privació de llibertat i drets humans. La tortura i altres formes de violència institucional a l'Estat espanyol

Investigadors/es:

 • M. A. Acosta,
 • J. Arzuaga,
 • S. Cabezas,
 • F. Cano (coord.),
 • D. Fernández,
 • R. Gascón,
 • N. Laíno,
 • I. Ortuño,
 • V. Picco,
 • I. Rivera Beiras (coord.),
 • G. Saldubehere,
 • G. Ubasart,
 • J. Velilla.

Llegiu-ne més

 


El Populisme Punitiu. Anàlisi de les reformes i contrarreformes del Sistema Penal a Espanya (1995-2005)

Investigadors/es:

 • M. Aranda Ocaña,
 • G. Chaves Castillo,
 • M. Moreno Aldea,
 • J. D. Posada Segura (coord.),
 • C. Rivas Trullols,
 • I. Rivera Beiras

Llegiu-ne més

Adjunt: Informe

 


La presó a l'entorn familiar. Estudi de les repercussions de l'empresonament sobre les famílies: problemàtiques i necessitats

Investigadors/es:

 • J. M. García-Borés (coord.),
 • C. Fernández Bessa,
 • N. Font,
 • H. Leyton,
 • M. Moreno,
 • A. Roig,
 • R. Escurriol

Amb la col.laboració de :

 • E. Bodelón,
 • F. Cano,
 • A. Mateu,
 • G. Nicolás Lazo,
 • R. Rodríguez Luna,
 • N. Simarro,
 • M. Zangirolami

Llegiu-ne més

Adjunt 1: Portada i índex de l'estudi

Adjunt 2: Estudi complert

 


Identificació dels factors que dificulten la inserció socio-laboral dels reclusos a Catalunya

Investigadors/es :

 • A. Pineda,
 • I. Rivera Beiras (coord.)

Llegiu-ne més

 


L'empresonament a Catalunya

Investigadors/es:

 • J. M.García-Borés (coord.),
 • E. Almeda,
 • M. Álvarez Arias,
 • M. Aranda Ocaña,
 • J. Berasategi Lachén,
 • G. Miró i Miquel,
 • N. Monfort,
 • I. Rivera Beiras.

Llegiu-ne més

Adjunt: Informe L'empresonament a Catalunya

 


Restaurar los límites dentro de los cuales debe actuar el sistema penal español

Investigador:

 • R. Bergalli

Llegiu-ne més

 


Desarrollo, expansión urbana y criminalidad. Barcelona 1990-2002

Investigadors/es:

 • M. Álvarez i Arias,
 • I. Anitua,
 • M. Aranda Ocaña,
 • R. Bergalli (coord),
 • J. Berasategui,
 • I. Rivera Beiras (coord.)

Llegiu-ne més

Adjunt: Informe Desarrollo-Expansión urbana y criminalidad. Barcelona 1990-2002

Equip i descripció

Membres

 • Iñaki Rivera Beiras
 • Mónica Aranda Ocaña
 • Alejandro Forero Cuellar
 • Andrés García Berríos
 • Josep María García-Borés
 • Maria Celeste Tortosa
 • Pamela Wulf Leal

Coordinadors

 • Iñaki Rivera Beiras

Objectius

 • Analitzar el sistema penal i les seves instàncies d'aplicació
 • Fer visibles i denunciar fets del sistema penal que vulneren drets fonamentals i llibertats públiques
 • Fer transparent les actuacions de les instàncies d'aplicació del sistema penal
 • Contribuir en el funcionament de les xarxes d'associacions catalanes, de l'Estat espanyol, europees i internacionals que treballen temes relacionats amb la privació de llibertat de les persones
 • Implementar un mecanisme de prevenció de la tortura a Catalunya d'acord amb el Protocol Facultatiu de la Convenció Contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
 • Seguir amb atenció les peticions relacionades amb maltractaments procedents d'institucions públiques, associacions, grups d'estudi o particulars
 • Contribuir al funcionament de la Coordinadora catalana i estatal per a la Prevenció de la Tortura
 • Participar en el projecte "dret al Dret"
Estadístiques

Catalunya

 triptic_setmanal 08.10.14.pdf

Estadístiques de la Direcció General de Serveis Penitenciaris:http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/1_pob.html

 

Estat espanyol

Estadístiques de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàrieshttp://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenciaria/estadisticas.html

 

Europa

Estadístiques Consell d'Europa:

General: http://www3.unil.ch/wpmu/space/

Space 1 Report 2012: http://www3.unil.ch/wpmu/space/space-i/annual-reports/

Space II Report 2012 (medidas no custodiales): http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2011/02/Council-of-Europe_SPACE-II-2012_Final-report_140417.pdf

Prison Population Rates for 2014: http://www3.unil.ch/wpmu/space/2014/10/prison-population-rates-for-2014/

Main Indicators on 1st January 2014: http://www3.unil.ch/wpmu/space/2014/07/main-indicators-on-1st-january-2014/

Prison Stock on 01 Jan. 2013 & 2014: http://www3.unil.ch/wpmu/space/space-i/test/

Probation stock on 1st January 2012  http://www3.unil.ch/wpmu/space/space-ii/probation-stock-on-1st-january-2012/

 

Internacional

 

Dos campus d'Excel·lència Internacional