Resolució de conflictes i sistema penal

Recerca

Mediació, comunitat i diversitat en el mon d’avui. Memòria de la Recerca per a l’acció: coordinació per a l’integració.

(OSPDHUB)

Adjunt: Memòria Preparats per Mediar OSPDH-UB

Què fan els que diuen que fan mediació

Investigadors/es :

 • R. Aranda,
 • J. Cardozo,
 • K. Cipolani,
 • G. Rodríguez Fernández (coord.),
 • V.  Solera.

Període : 2007-2009    En curs

Llegiu-ne més

Equip i descripció

Membres:

 • G. Rodríguez,
 • V. Solera,
 • B. Hermoso Rico, 
 • Josetxo

Coordinadora:

 • G. Rodriguez Fernandez

Objectius:

 • Investigar el tipus d'intervenció que promouen/generen els Estats al voltant de la mediació i la conciliació de conflictes penals i/o comunitaris
 • Constatar els efectes que tenen aquests mecanismes d'intervenció en la restricció/ampliació de la xarxa de control social
 • Comprovar quins són els efectes que tenen aquests mecanismes d'intervenció en el respecte dels drets humans de víctimes i infractors, dins i fora del procés penal
 • Emetre opinió vers la inclusió normativa de sistemes de gestió de conflictes penals/comunitaris a l'àmbit local, autonòmic, estatal i europeu
 • Analitzar si es respecten els principis mínims que informen l'ètica de la resolució de conflictes als esquemes de mediació vigents
 • Examinar els efectes de les polítiques criminals relacionades amb la mediació sobre els processos de recuperació i resiliencia de les víctimes de delictes.
 • Estudiar els mitjans de resolució de conflictes penals sobre la base de la sociologia jurídico-penal
 • Avaluar la normativa sobre mediació a la llum de la filosofia del dret i la sociologia criminal.
 • Actuar com observador del compliment de les recomanacions europees sobre resolució de conflictes a l'àmbit penal i comunitari

Dos campus d'Excel·lència Internacional