Informe CPT europeu 2013 -angles

Publication's year: 
2013
Author/s: 
Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants (CPT)

Angles

Publication language: 
Spanish

Dos campus d'Excel·lència Internacional