Autonómicos y locales

Condicions de l’empresonament a Catalunya

Miembros:

 • E. Almeda,
 • M. Álvarez Arias,
 • M. Aranda Ocaña,
 • J. Berasategi Lachén,
 • J. M. García-Borés,
 • G. Miró i Miquel,
 • N. Monfort,
 • I. Rivera Beiras.

Coordinador:

 • J. M. García-Borés.

Periodo: 2001-2003.

Financiación: OSPDH y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Identificació dels factors que dificulten la inserció socio-laboral dels reclusos a Catalunya

Miembros:

 • A. Pineda,
 • I. Rivera Beiras.

Coordinador:

 • I. Rivera Beiras.

Periodo: 2002.

Financiación: Departamento de Trabajo. Generalidad de Cataluña.

Procediments administratius de detenció, internament i expulsió d’estrangers a Catalunya

Miembros:

 • A. Fernández,
 • M. Monclús,
 • G. Nicolàs,
 • H. Silveira.

Coordinador:

 • H. Silveira.

Periodo: 2002-2003.

Financiación: Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Viabilitat de la creació de la figura d’adjunt al Síndic de Greuges en matèria penitenciària

Miembros:

 • M. Monclús,
 • I. Rivera Beiras.

Coordinador:

 • I.Rivera Beiras.

Periodo: 2004-2005.

Financiación: OSPDH y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Estudi de les repercussions de l’empresonament sobre l’entorn familiar.

Miembros:

 • C. Fernández Bessa,
 • N. Font,
 • J. M. García-Borés,
 • H. Leyton,
 • M. Moreno,
 • A. Roig.

Colaboradores/as:

 • E. Bodelón,
 • F. Cano,
 • A. Mateu,
 • G. Nicolás Lazo,
 • R. Rodríguez,
 • N. Simarro,
 • M. Zangirolani.

Coordinador:

 • J. M. García-Borés.

Periodo: 2004-2006.

Financiación: OSPDH y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Justícia de proximitat, movilitat i seguretat ciudadana

Miembros:

 • R. Bergalli,
 • G. Rodríguez Fernández,
 • C. Fernández Bessa.

Coordinador:

 • R. Bergalli.

Periodo: 2004-2005.

Financiación: Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

El Populisme Punitiu. Anàlisi de les reformes i contrarreformes del Sistema Penal a Espanya (1995-2005)

Miembros:

 • M. Aranda Ocaña,
 • G. Chaves Castillo,
 • M. Moreno Aldea,
 • J. D. Posada Segura,
 • C. Rivas Trullols,
 • I. Rivera Beiras.

Coordinador:

 • J. D. Posada Segura.

Periodo: 2004-2005;

Financiación: OSPDH y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Guia informativa de Drets i Garanties. Internament i expulsió d’estrangers

Miembros:

 • A. Fernández,
 • H. Silveira.

Colaboradores/as:

 • E. La Torre,
 • J. M. Ortuño,
 • M. Zangirolami.

Coordinador:

 • H. Silveira.

Periodo: 2004-2005.

Financiación: Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Informe sobre l’exercici dels drets a l’educació dels menors estrangers a l’escola primària i a l’assistència sanitària dels estrangers residents a la ciutat de Barcelona

Miembros:

 • A. Fernández,
 • J. C. González,
 • R. Rodríguez,
 • H. Silveira,
 • E. La Torre,
 • M. Zangirolami.

Coordinador:

 • H. Silveira.

Periodo: 2004-2005.

Financiación: Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Gènere i reinserció social a la ciutat de Barcelona. La dona surt al carrer

Miembros

 • C. Aige Masip,
 • H. Leyton Narvaez,
 • N. Roca Villagrasa.

Coordinadora:

 • E. Almeda.

Periodo: 2004-2006.

Financiación: OSPDH y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Una aproximació a la vulneració dels Drets Humans de les treballadores sexuals a Barcelona

Miembros:

 • C. Inés Arella,
 • C. Fernández Bessa,
 • G. Nicolás Lazo,
 • J. Vartabedian.

Coordinador:

 • G. Nicolás Lazo.

Periodo: 2005-2006.

Financiación: Instituto Catalán de la Mujer y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Imatge mediàtica i opinió pública vers la immigració a Espanya i Catalunya. Anàlisi del darrer procés extraordinari de regularització d’immigrants

Miembros:

 • S. Cabezas, J. Velilla.

Periodo: 2006.

Financiación: OSPDH y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Estudi sobre el funcionament de les mesures no privatives de llibertat en el sistema de Justícia Juvenil a Catalunya

Miembros:

 • M. Aedo,
 • J. Cabezas,
 • H. Leyton,
 • M. Zangirolami.

Coordinador:

 • J. Cabezas.

Periodo: 2006-2007.

Financiación: OSPDH y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

La influència dels plantejaments de la dreta radical europea o « lepenització » dels esperits en les eleccions municipals catalanes del 2007. Anàlisi dels discursos polítics programàtics i electorals en relació amb el tema de la immigració

Miembros:

 • J. Lara Amat y León,
 • J. Antón Mellón,
 • J. J. Velilla.

Coordinador:

 • J. Antón Mellón.

Periodo: 2007.

Financiación: OSPDH, Diputación de Barcelona y Concejalía de Mujer y Derechos Civiles. Ayuntamiento de Barcelona.

Dos campus d'Excel·lència Internacional