Menú principal

Més Informació


Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 684
Despatx 1, Aula 23
08034 Barcelona
Tel: +34 934 039 672
Fax: +34 934 021 067
observsp@ub.edu

More Information

Observatory of the Penal System and Human Rights
University of Barcelona
Av. Diagonal, 684
Despatx 1, Aula 23
08034 Barcelona
Tel: +34 934 039 672
Fax: +34 934 021 067
observsp@ub.edu

Más Información

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos
Universidad de Barcelona
Av. Diagonal, 684
Despacho 1, Aula 23
08034 Barcelona
Tel: +34 934 039 672
Fax: +34 934 021 067
observsp@ub.edu

Dos campus d'Excel·lència Internacional