Presentació

L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona està integrat per professors/es, estudiants, llicenciats, postgraduats i professionals que mitjantçant activitats de recerca, docents i d'observació de les institucions del sistema penal treballen per la cultura dels drets humans, defensar els drets i llibertats de les persones i enfortir els principis i valors de l'Estat democràtic de dret.

L'Estat de dret i la democràcia es troben avui en una cruïlla. L'hegemonia político-cultural d'un neoliberalisme populista, les polítiques de seguretat, vigilància i control dels Estats i el nou ordre social de la globalització capitalista estan posant en qüestió els pocs avanços assolits per les cultures dels drets humans i de la democracia, especialment en els països occidentals. L'Estat de dret pateix una progressiva i subtil conversió en un Estat legal-guardià. Sota la màscara de la legalitat, els drets humans i la democràcia augmenten les desigualtats, el panoptic carcelari es fa més gran, s'erigeixen nous murs per l'exclusió, creix la repressió i el control i actúen nous poders socials clandestins i invisibles.

L'OSPDH focalitza la seva mirada en fenòmens com: l'extensió del sistema penitenciari, l'augment de l'ús de les penes privatives de llibertat, els maltractaments i la tortura, l'internament i l'expulsió de persones estrangeres, la violència de gènere, les ordenances municipals de vigilància i ordre públic, la cultura de la por, l'empresonament de joves i menors, les polítiques de "tolerància zero", l'Europa fortalesa, la fragmentació del sistema penal en subsistemes administratius, les polítiques d'emergència, la creació de presons secretes i il·legals, el desenvolupament de les cultures de la inseguretat i de l'enemic a les institucions de l'Estat de Dret, les mesures alternatives per a la resolució dels conflictes socials, l'anomenada justícia de proximitat, el paper desenvolupat per la jurisdicció dins el sistema penal i la consolidació de les cultures del càstig, control i exclusió dins les institucions de l'Estat, de forma especial del sistema penal. L'OSPDH busca donar eines per a que les persones i organitzacions socials gaudeixen de més poder i tinguin els instruments necesaris en la seva lluita per els drets, la llibertat, la democràcia i la justicia. Assolir que tot ésser humà, amb independència del seu sexe, ètnia, religió, ideologia i nacionalitat, sigui reconegut i respectat com a una persona amb drets requereix que les persones siguin veritablement autònomes, independents i lliures davant dels poders socials, especialment davant de l'Estat i el sistema penal.

Dos campus d'Excel·lència Internacional