Objecte

La finalitat del comunicat de risc es establir el procés idoni per a la detecció i comunicació dels riscos existents i dels actes insegurs que es produeixen a la Universitat per tal de proposar la sol·lució per reduir al màxim les condicions insegures en els àrees de de treball.

Procediment a seguir

  1. Qualsevol persona que detecti un risc personal o material o observi un acte insegur haurà d’emetre un comunicat de risc (CR) o bé comunicar oralment amb el responsable immediat el més aviat possible.
  2. En cas de notificació oral, el cap immediat pendrà nota del comunicat i l’emetrà.
  3. D’acord amb la LPRL (art. 36, apartat 2.f), els delegats de prevenció podran emetre un CR directament a l’OSSMA.
  4. La persona que emet el comunicat haurà de transmetre una còpia al cap de l’OSSMA i una altra al cap del departament, unitat o servei de qui depèn, o persona en qui estiguin delegades les funcions de seguretat i salut.
  5. Es considera essencial complimentar adequadament tots els apartats del CR, de manera que s’identifiqui clarament el lloc i la condició perillosa.

Omple el comunicat