Inici » Emmagatzematge de productes químics

Emmagatzematge de productes químics

Mesures preventives bàsiques

 • Disposar d’una zona específica per a l’emmagatzematge de productes químics, convenientment senyalitzada
 • Reduir al mínim imprescindible l’estoc de productes químics
 • Establir separacions entre famílies de productes incompatibles
  • Sistema d’illes: disposició dels productes per illes, fent servir cadascuna d’elles per a una família de productes
  • Sistema de prestatgeries: disposar els productes químics de manera que sempre hi hagi una columna de prestatgeria amb productes inerts entre dues d’incompatibles
 • Els productes inflamables han d’emmagatzemar-se en un lloc lliure de focus d’ignició, i preferentment dins d’armaris de seguretat
 • Determinats productes, com són els cancerígens o els radioactius, han d’emmagatzemar-se de manera separada
 • Els recipients de productes peroxidables que s’hagin obert, no han de mantenir-se en estoc més de 6 mesos.
 • Als prestatges disposeu sempre:
  • Els envasos més pesants als prestatges inferiors
  • Els recipients d’àcids i bases, més abaix com més gran sigui la seva agressivitat
  • Els reactius sensibles a l’aigua, separats de preses o conduccions d’aigua, i aïllats de matèries inflamables
 • Material dels recipients:
  • Vidre: només per a petites quantitats
  • Plàstic: resistent però fàcilment deteriorable. S’han de revisar amb freqüència
  • Metall: són els més segurs

A dalt

Taula d’incompatibilitats en l’emmagatzematge de productes químics

Inflamable Explosiu Tòxic Comburent Nociu
Inflamable + +
Explosiu +
Tòxic + +
Comburent + 0
Nociu + + 0 +

A dalt