Descripció

Nombre de consultes realitzades per PAS, PDI i estudiants de la Universitat de Barcelona, o per persones externes a la UB, segons el registre de l’OSSMA (les consultes telefòniques de resolució immediata no es registren). S’inclouen tant consultes de medi ambient com de seguretat i salut.

Nombre de visites al blog del Pla de Sostenibilitat.

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució
Nombre de consultes registrades 64 51 56 36 67 Igual
Visites al blog del Pla de Sostenibilitat 33.151 22.077 40.003 27.960 35.815 Millor

Resultats

Després de cinc anys de creixement, el nombre de consultes ateses a l’OSSMA va disminuir a partir del 2010. Els darrers cinc anys les consultes registrades es troben entre 50 i 70 anuals, amb un valor menor puntual l’any 2016.

A l’hora de valorar les consultes cal tenir en compte que l’OSSMA disposa de diversos canals i processos de comunicació formals per gestionar activitats relacionades amb prevenció de riscos i medi ambient, però també que s’utilitzen vies de consulta informals com la via telefònica, que no s’inclou al registre. És per això que els valors poden oscil·lar d’un any a un altre, o disminuir globalment si es fan servir els canals informals.

El nombre de visites del blog ha oscil·lat des de la seva posada en marxa. Deixant al marge l’any 2012, quan es va iniciar el Pla de Sostenibilitat, les visites han estat entre un mínim de 22.000 el 2014, i el màxim de 40.000 el 2015. Malgrat que el seu abast és limitat, aquest espai d’informació i participació es troba consolidat en la comunicació de les accions de millora ambiental que es duen a terme a la Universitat de Barcelona.

Evolució de consultes tècniques a l'OSSMA