Hemorràgies externes

“Són aquelles que la sang surt a l’exterior a través d’una ferida”.

ACTUACIÓ

 • Controlar els signes vitals
 • Controlar i aturar les hemorràgies, utilitzant els següents sistemes:
Compressió directa Compressió indirecta
 • Efectueu una pressió en el punt de sagnia. Utilitzeu un apòsit al més net possible (gases, mocadors ..)
 • Poseu un altre apòsit a sobre, si cal, però sense treure el primer per no emportar-nos el coàgul que s’està formant.
 • Efectueu la pressió durant un mínim de 10 min., si és en una extremitat.
 • Aixequeu el membre afectat a una alçada superior a la del cor de l’accidentat (sempre que no es detectin fractures a l’extremitat).
 • Alleugereu la pressió, passat el temps necessari, però MAI ES TREURÀ EL PRIMER APÒSIT.
 • Tapeu la ferida, si la hemorràgia ha parat, i traslladeu l’accidentat a un centre sanitari.

Hemorragies: Fer pressió

Hemorragies: aplicar una altra vena sobre la primera

Hemorragies: venar amb força

 • Si amb la compressió directa la ferida continua sagnant, haureu de fer la compressió arterial (només es pot aplica en hemorràgies a les extremitats).
 • Heu de trobar l’artèria principal del braç (humeral) o de la cama (femural) i detenir la circulació sanguínia.
 • Aconseguireu una reducció (no eliminació) de la circulació sanguínia, però mantenint el sistema de retorn venós.
 • L’arterial humeral té el seu trajecte per sota del múscul bíceps del braç, per tant el socorrista comprimirà aquesta zona amb els dits índex i mitjà.
 • L’artèria femural es comprimeix a l’alçada de l’engonal o de la cara interna de la cuixa.
 • Comprimiu utilitzant l’artell de la mà o bé el puny en cas d’actuar a la cuixa. S’ha de mantenir fins l’arribada de l’assistència sanitària. És una maniobra dolorosa, s’ha d’explicar a l’accidentat i tranquil·litzar-lo.

Punts de pressió indirecta en hemorràgies

En cap cas
 • NO MANIPULEU LA FERIDA
 • NO POSEU CAP DESINFECTANT
 •  NO POSEU ALCOHOL
 • NO IGNOREU COMPLICACIONS
Senyal d'atenció