Inici » Protecció de les mans: guants

Protecció de les mans: guants

Resistència química dels guants

E= excel·lent  |  B= bona | R= regular | I= inferior | D= dolenta | NC= no comprovat

 Compost químic Composició dels guants
Cautxú o làtex Neoprè Buta-n (nitril) Butil PVC PVA
Àcids inorgànics

Àcid cròmic

D R R B B D

Àcid clorhídric 38%

 B E B B E D

Àcid fluorhídric 48%

 B E B B B D

Àcid fosfòric

 B E B B B D

Àcid nítric

D B I B R D

Àcid nítric fumant: fums rojos

NC I I NC I D

Àcid nítric fumant: fums grocs

NC I I NC I D

Àcid sulfúric 95%

E E R B R D
Àcids orgànics

Àcid acètic

E E B B B D

Àcid fòrmic

 E E R B E I
Alcohols 

 Alcohol butílic

 E E B B B R

 Alcohol etílic

 E E B B B R

 Alcohol metílic

 E E B B B R
       Aldehids

 Acetaldehid

B E B  B B R

 Benzaldehid

R R R B R B

 Formaldehid

 E E B B B I
  Compost químic Composició dels guants
Cautxú o làtex  Neoprè  Buta-n (nitril)  Butil  PVC PVA
Càustics

 Hidròxid d’amoni

E E B B E D

Hidròxid de potassi 50%

E E B B B D

Hidròxid de sodi 50%

E E B B B D
Amines

Anilina

 R R B B B R

Dietilamina

 R B E NC R R

Hidrazina

 B R B NC B D
Dissolvents aromàtics

 Benzol

D I B NC I E

 Destil·lats del quitrà d’hulla

D R B NC R E

 Estirè

D R B NC I E

 Toluè

D D E D B E

 Xilè

D I B R D E
Dissolvents acetones

Acetona

E B I B I R

Metil etil cetona

E B R B D E

Metil isobutil cetona

E B R B R B
Dissolvents clorats

Cloroform

D B B R D E

Clorur de metil

R B B NC D E

Percloroetilè

D D B D D E

Tetraclorur de carboni

D R B D R E

Triloroetilè

D B B NC D E
Compost químic Composició dels guants
 Cautxú o làtex  Neoprè  Buta-n (nitril) Butil PVC PVA
Dissolvents derivats del petroli

 Hexà

D R E NC R E

Querosè

D B E D R E

Pentà

R B E D D E
Altres dissolvents

Acetat d’etil

I B B B D I

Acetat de propil

B B B B I B

Acrilonitril

B B R B I E

Bromur de metil

R B B NC D E

Dissolvents de pintura

R B B NC R E

Freó 11, 12, 21, 22

D B I NC R E
Altres productes

Oli de tall

I E B D B R

Banys electrolítics

E E B I E D

Vernís per a fusta (tung oil)

D B B NC R E

Decapants de pintura i vernisos

R B B NC D B

Diisocianat de toluè

B R B NC D B

Disulfur de carboni

D R B D R E

Etilenglicol

E E B B B B

Glicerina

E B B B E R

Greixos animals

E B B NC B E

Peròxid d’hidrogen 50%

B B B B R I

Resines d’epoxi

E E B B E E

Tintes d’imprimir

B E E NC I E

Trinitrotoluè

B B B B E E

Trementina

D B E D B E

E= excel·lent | B= bona | R= regular | I= inferior | D= dolenta | NC= no comprovat