Inici » Protecció respiratòria: filtres

Protecció respiratòria: filtres

 

Codi identificatiu Contaminant Color identificatiu del filtre
 Màscara de seguretat P* Partícules Blanc
A Gasos i vapors orgànics (T ebull > 65ºC) Marró
B Gasos i vapors inorgànics Gris
E Gasos àcids Groc
K Amoníac Verd
NO – P3 Òxid de nitrogen i partícules Blau Blanc
Hg – P3 Mercuri i partícules Vermell Blanc
Ax Gasos i vapors orgànics (T ebull < 65ºC) Marró

*Els filtres de partícules tenen un número a continuació del seu codi d’identificació. El seu significat és:

  • P1: Filtre de partícules amb baixa capacitat d’absorció
  • P2: Filtre de partícules amb capacitat d’absorció mitja
  • P3: Filtre de partícules amb alta capacitat d’absorció

També a la resta de filtres A B E K van associats uns números 1, 2, ó 3, amb significat similar al dels filtres per a partícules

Nota: Aquests són alguns exemples de filtres. Consulteu l’OSSMA per demanar assessorament