La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se davant d’aquesta situació.

Formació per a pares i mares

El programa Créixer en família ofereix espais de suport, virtuals i presencials, als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l’educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les seves experiències amb altres famílies.

Què ofereix?

Créixer en família és un programa formatiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels progenitors. Ofereix cicles de tallers Enllaç extern, que pretenen ser espais d’intercanvi d’experiències entre pares i mares amb fills i filles d’edats similars, guiats per professionals experts en la formació de famílies en què les prioritats són reflexionar en relació amb per què educar, què fer i com fer-ho

Com participar

Créixer en família ofereix dues formes de participació Enllaç extern a les famílies: presencial, a través de l’assistència als cicles de tallers, i mitjançant la web, consultant els articles i altres recursos d’interès.

  • El cafè de les famílies. El Cafè de les famílies Enllaç extern és un espai participatiu obert que, mitjançant les xarxes socials, permet intercanviar experiències, formular dubtes i consultes, expressar opinions i, en definitiva, fer aportacions sobre l’educació en família i els tallers del programa. Aquest nou espai virtual s’organitza per territoris, a través dels gestors dels tallers que es duen a terme a cada zona de Catalunya.
  • Calaix de recursos. En aquest espai les famílies poden accedir a llistats i enllaços a recursos i eines d’interès Enllaç extern.

Més informació sobre Crèixer en família Enllaç extern