La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que vulgui demanar el títol de família monoparental.

Títol de família monoparental

Què és el títol de família monoparental?

El títol de família monoparental és un document oficial que acredita la condició de família monoparental i que reporta diversos avantatges. Aquest títol és expedit i renova el Departament.

El títol de família monoparental dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada membre de la família, d’ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya, que permet gaudir de determinats avantatges. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família monoparental.

A qui va dirigit?

A les famílies monoparentals, tant de categoria especial com de categorial general. S’entén per família monoparental aquella família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

Tramitació

Aquest tràmit es pot sol•licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses amb fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut (que actualment només poden fer la tramitació presencialment).

Per realitzar el tràmit presencialment en una oficina, es pot demanar cita prèvia.

Sol·licitud del títol de família monoparental Enllaç extern

Més informació sobre el títol de família monoparental Enllaç extern

A dalt

Xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals

El títol de família monoparental permet gaudir de diversos beneficis com ajuts per a l’accés a l’habitatge segons el nivell d’ingressos, ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, descomptes en albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs socials a Catalunya, com també descomptes oferts per establiments o entitats col·laboradores.

Més informació sobre la xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals Enllaç extern

A dalt