La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se davant d’aquesta situació.

Prestacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes prestacions és donar suport econòmic a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d’un o més infants, per raó de l’atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

A qui va dirigit?

A les famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016, sempre que la unitat familiar no superi uns ingressos límit.

Més informació sobre prestacions econòmiques de la Generalitat Enllaç extern

A dalt

Publicacions

Un infant quina il·lusió Enllaç extern

A dalt

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Informació sobre prestació econòmica per naixement o adopció de fill Enllaç extern

A dalt