Etiquetes pels contenidors
Versió per contenidors de 60 litres Versió per contenidors de 100 litres (Menjadors Universitaris)
Només paper (gran) Només envasos gran Només vidre gran Només paper menjadors petit Només envasos menjadors Només vidre menjadors Només matèria orgànica
Pòsters
Genèric recollida selectiva Residus freqüents als bars Procediment de recollida selectiva als
Menjadors Universitaris
Recollida selectiva al Campus Mundet
Cartell residus Residus menjadors Gestió de residus als menjadors Cartell Mundet