Inici

La Gestió i Evolució de Paisatge és una unitat tècnica de la Universitat de Barcelona instal·lada a la Facultat de Geografia i Història. Es dedica a estudis de paisatge, des de la recerca de base i l'aplicada. A petició del professorat de la Universitat, també col·labora en temes docents, quan les qüestions de territori o paisatge formen part del contingut curricular dels ensenyaments. De la mateixa manera, duu a terme tasques de sensibilització i difusió.

En l'actualitat, la seva directora és la doctora Montserrat Salvà-Catarineu, professora titular del Departament de Geografia a la Universitat de Barcelona. Aquesta Unitat, juntament amb el Grup de Recerca Paisatge i Paleoambients a la Muntanya Mediterrània (2017 SGR 1275), participa en un mateix projecte científic encara que amb finalitats específiques.