Inici

El Servei de Gestió i Evolució de Paisatge és una unitat tècnica de la Universitat de Barcelona instal·lada a la Facultat de Geografia i Història. Es dedica a  estudis de paisatge, des de la investigació base i l'aplicada. També col·labora, a petició del professorat de la Universitat, en temes docents, quan les qüestions de territori o paisatge formen part del contingut curricular dels ensenyaments. De la mateixa manera, es realitzen tasques de sensibilització i difusió.

En l'actualitat, la seva directora és la Dra. Montserrat Salvà-Catarineu, professora titular del Departament de Geografia a la Universitat de Barcelona. Aquest Servei, juntament amb el Grup de Recerca Paisatge i paleoambients a la muntanya mediterrània (2017 SGR 1275), participa d'un mateix projecte científic encara que amb finalitats específiques.