Educació i formació

Accions relacionades amb la formació, la divulgació i la sensibilització sobre el paisatge i el seu estudi, adreçades a docents, altres professionals relacionats i públic interessat.  A través de conferències, jornades, cursos, seminaris, post-graus o màsters s’han presentat les bases teòriques de la Ciència del Paisatge, metodologies de treball, recursos didàctics i estudis aplicats. Iguament s'ha treballat en el disseny i els continguts de diferents programes educatius.: 

Cursos, màsters i postgraus:

Programes educatius

Participació en altres activitats