Estudis aplicats

Aquests estudis són l’aplicació de la teoria del paisatge a llocs concrets del territori. Es tracta de treballs propis o encàrrecs de diferents estaments públics o privats. Tenen com a objectiu conèixer la potencialitat dels espais per acollir diferents tipus d’activitats, des de la conservació a l’explotació de recursos i la seva incidència en la sostenibilitat. Podeu consultar la ressenya d'alguns dels estudis realitzats recentment:

Nom de l'Estudi
Programa pilot agri-mediambiental. Proposta per aplicar a la Parròquia de Canillo. Principat d’Andorra
Estudi per a la preservació, ordenació i gestió dels rodals de la Torre Negra
Avantprojecte per a la remodelació del Parc de Can Cases amb finalitats lúdicorecreatives i mediambientals
Aproximació a les bases per l’anàlisi dels aspectes geogràfics, ecològics i del paisatge integrat dels sectors d’Eucaliptus-Marianao i Can Gavarrot (Sant Boi de Llobregat)
Estudi previ de potencialitat paisatgística i propostes d’actuació per la riera de Can Soler (Sant Boi de Llobregat)
Estudi sobre l’originalitat paisatgística del medi biofísic de la vall del Madriu-Peratita-Claror
Bases per a l'Anàlisi dels valors territorials, ecològics, paisatgístics, patrimonials i didàcticas de la Vall de Can Carreres en el municipi de Sant Boi de Llobregat
Desenvolupament sostenible al Pirineu: Impacte ambiental i desenvolupament socioeconòmic
Mapa de les unitats de paisatge d'Andorra
Catàleg dels paisatges d'Andorra. Cartografia de la potencialitat, la qualitat i la prognosi de les unitats de paisatge del Principat d’Andorra
Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals de Catalunya
Projecte EPAL (Estudis de Paisatge d’Àmbit Local)
Climatologia del Parc del Castell de Montesquiu i del Parc Natural del Montseny. Recull d’informació i documentació climàtica de l’àmbit territorial dels Parcs de Montesquiu i del Montseny
El Camí Vell de Núria. De Queralbs a Núria. Quadern de Camp