Publicacions

Es refereix a les produccions científiques i aplicades més rellevants realitzades per membres d'aquest Servei a partir del 2005. El seu contingut contempla temes relacionats amb el paisatge, en sentit ampli o particular (sistemes naturals, potencialitat i usos, valors patrimonials, etc.) i també amb el significat i abast que aquest té amb l'educació.

 

   

               
 
   
  Llibres, articles i informes tècnics        Cartografia, SIG i teledetecció                               Dra. Maria de Bolòs i Capdevila