Bases

10473523206_9af7edd3f3_c

Paraules de la Física
Edició de 2016

Es convoca la tercera edició del concurs Paraules de la Física. Consisteix a presentar-hi una fotografia que il·lustri un concepte, un fenomen, un terme, etc. del camp de la física. Cada fotografia ha de dur un títol en català que faci referència, inequívocament, al contingut de la imatge o bé a allò que representa.

vinyeta Premis
S’atorguen 4 premis de 50 € cadascun (per bescanviar a la llibreria Laie).

vinyeta Jurat
El jurat —que està constituït pel degà de la Facultat de Física, pels membres de la Comissió de Dinamització Lingüística i pel convidat que apadrina les Paraules de la Física d’aquesta edició—, en valorarà especialment l’originalitat, la creativitat, l’enginy, la relació que s’estableix entre el títol i la imatge. També tindrà en compte la qualitat de la fotografia.

El jurat pot excloure del concurs qualsevol obra participant si considera que el contingut és ofensiu o inadequat.

vinyeta Obres
Les fotografies han de ser originals de l’autor i no han d’haver estat premiades ni publicades anteriorment. Cada fotografia ha de dur un títol breu relacionat amb allò que il·lustra, sempre vinculat amb el camp de la física i escrit en català.

El format pot ser tant vertical com apaïsat i es pot utilitzar qualsevol estil o tècnica, en blanc i negre, color, etc.

Cada participant pot enviar més d’una imatge (tres com a màxim).

vinyeta Terminis
Des del 9 de març fins al 17 d’abril. No s’acceptarà cap obra participant fora del termini establert en aquestes bases.

vinyeta Destinataris
Qualsevol persona de la UB (alumnes, professorat, PAS, etc.) amb interès per la física i la fotografia.

vinyeta Veredicte i lliurament de premis
El jurat farà públic el veredicte el 22 d’abril de 2016, en l’acte que s’organitzarà a la Facultat de Física. En el lliurament de premis els guanyadors han de presentar, explicar, o comentar breument el seu treball.

Oportunament s’anunciaran el dia, l’hora i el lloc, i el convidat d’aquesta edició del concurs.

vinyeta Presentació
Les imatges s’han de presentar en format JPEG/JPG. Han de tenir una bona resolució i l’arxiu no pot superar els 5 Mb.

Identificació: el nom dels arxius de les fotografies presentades ha de començar amb les lletres PDLF (corresponents a Paraules de la Física). Tot seguit s’hi ha de fer constar el nom i cognoms de l’autor. Finalment, un número d’ordre, en el cas que presenti més d’una fotografia.

Exemple:
PDLF_JoanaFerrerFerrer1.jpg

Tramesa: cada fotografia s’ha de presentar mitjançant un correu electrònic a l’adreça xdfisica@ub.edu. Se’n confirmarà la recepció a través del mateix correu electrònic. Sense aquesta confirmació la tramesa no es considera vàlida.

En el correu ha de constar com a assumpte: Concurs Paraules de la Física 2016. El contingut ha d’incloure:

 1. Títol breu de la fotografia que es presenta.
 2. Dades personals del participant:
  • Nom i cognoms
  • Col·lectiu
  • Facultat
  • Correu electrònic i telèfon
 3. Fitxer adjunt de la fotografia, en format JPG.

Si es vol, però no és obligatori, s’hi poden fer constar altres informacions com ara el lloc i la data en què s’ha fet la fotografia, alguna breu explicació, etc. Tot i així, aquesta informació no es valora a l’hora d’atorgar els premis.

No s’admeten al concurs les imatges incloses en els correus que no compleixin les condicions del concurs o que s’enviïn fora de termini.

Les fotografies participants es recullen al blog Paraules de la física amb llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) i es poden exposar a les pantalles i vestíbuls de la Facultat de Física i a les xarxes socials. Així mateix, l’organització pot utilitzar-les per difondre el concurs en aquesta o en futures edicions i també per confeccionar posteriorment algun material gràfic d’ús acadèmic.

Pel sol fet de participar en el concurs els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges enviades, i alhora accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Física
Vicerectorat de Política Docent i Lingüística

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física
PAU dels Serveis Lingüístics de Diagonal Sud
934 035 899
www.ub.edu/xdl/fisica
xdfisica@ub.edu

Imatge de portada: Play By Your Rules, CC BY-NC Thomas Hawk