Bases

10473523206_9af7edd3f3_c

Paraules de la Física
Edició de 2017

Es convoca la quarta edició del concurs Paraules de la Física. Llegiu atentament les bases abans de presentar-vos.

Consisteix a redactar un text en català de màxim 1905 caràcters amb espais que tingui com a referència una fórmula. A partir d’aquesta fórmula haureu de crear una història que la tingui de fons, com a pretext o fil conductor (per exemple, un relat sobre qui i com la va formular, quines conseqüències va comportar en la història de la ciència, etc.).

La història pot ser de ficció o no ficció i el gènere és totalment obert i lliure.

vinyeta Premis
S’atorguen 3 premis: el primer de 100 € i el segon i tercer de 50 € cadascun (per bescanviar a la llibreria Laie).

vinyeta Jurat
El jurat —que està constituït pel degà de la Facultat de Física, pels membres de la Comissió de Dinamització Lingüística i pel convidat que apadrina les Paraules de la Física d’aquesta edició—, valorarà la qualitat lingüística del text i l’originalitat.

El jurat pot excloure del concurs qualsevol obra participant si considera que el contingut és ofensiu o inadequat.

vinyeta Obres
Els textos han de ser originals de l’autor o autora i no han d’haver estat premiats ni publicats anteriorment. Cada text ha d’anar acompanyat d’un títol i ha d’anar signat amb pseudònim. La fórmula que l’inspira s’ha d’adjuntar en format JPEG/JPG. El text no ha de superar els 1905 caràcters amb espais (us podeu ajudar del comptador de paraules del Word). En aquesta extensió s’hi han d’incloure el títol i el cos del text.

Només s’admet un treball per participant.

vinyeta Terminis
Des del 17 de novembre fins al 14 de desembre. No s’acceptarà cap obra participant fora del termini establert en aquestes bases. Prorrogat fins al diumenge 17 de desembre.

vinyeta Destinataris
Qualsevol persona de la UB (alumnat, professorat, investigadors, membres del PAS, etc.) amb interès per la física.

vinyeta Veredicte i lliurament de premis
El jurat farà públic el veredicte en l’acte que s’organitzarà a la Facultat de Física al desembre. En el lliurament de premis els guanyadors han de presentar, explicar o comentar breument el seu treball.

Oportunament s’anunciaran el dia, l’hora i el lloc, i el convidat d’aquesta edició del concurs.

vinyeta Presentació
Els textos s’han de presentar en format PDF i en Word i no poden superar els 1905 caràcters amb espais (incloent-hi el títol del text). La fórmula s’ha de presentar com a imatge (.jpg) i adjuntar-la al correu electrònic amb el text en PDF i en Word.

Identificació: el nom de l’arxiu ha de començar amb les lletres PDLF (corresponents a Paraules de la Física). Tot seguit s’hi ha de fer constar el pseudònim de l’autor o autora. Exemple: PDLF_Scot_Sacalma.pdf

Tramesa: el text s’ha de presentar mitjançant un correu electrònic a l’adreça xdfisica@ub.edu. Se’n confirmarà la recepció, sense la qual la tramesa no es considera vàlida.

En el correu ha de constar com a assumpte: Concurs Paraules de la Física 2017.

El contingut ha d’incloure:

1. Títol del treball que es presenta signat amb pseudònim
2. Dades personals del participant:

  • Nom i cognoms
  • Col·lectiu (alumnat, PDI, PAS)
  • Facultat
  • Correu electrònic i telèfon

3. Fitxer adjunt del text (en format PDF i Word) i de la fotografia (.jpg) que conté la fórmula. Els textos dels participants es recullen al blog Paraules de la física amb llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) i es poden exposar a les pantalles i vestíbuls de la Facultat de Física i a les xarxes socials. Així mateix, l’organització pot utilitzar-los per difondre el concurs en aquesta o en futures edicions i també per confeccionar posteriorment algun material gràfic o recull d’obres participants.

Pel sol fet de participar en el concurs els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les obres enviades, i alhora accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física i
Serveis Lingüístics
Amb el suport de: Facultat de Física i Vicerectorat de Política Docent i Lingüística

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física | Serveis Lingüístics
Planta 1 (edifici vell) Facultat de Física | 934 035 899 | xdfisica@ub.edu |
www.ub.edu/paraules-fisica

Imatge de portada: Play By Your Rules, CC BY-NC Thomas Hawk