Projecte de Recerca

La participació de la infància i l’adolescència és un dret i un repte per legisladors i polítics. Una ciutadania, activa i responsable allunyada de la desafecció política és imprescindible en democràcia. El dret dels infants a la participació està reconegut formalment tant a nivell internacional  com també a Catalunya i juga un paper molt rellevant en la construcció de la ciutadania. Però aquest reconeixement legal encara és lluny de fer-se realment efectiu i extensiu a tots els nens i nenes del nostre país.
El projecte de recerca que us volem presentar porta per títol: “Els Consells d’infants i el CNIAC. Noves formes de participació política i cívica dels nens i les nenes de Catalunya”.

Està finançat per ACUP-RECERCAIXA i vol contribuir al reconeixement del que ja s’està fent així com aportar elements per repensar i millorar les estratègies metodològiques de suport i promoció de les pràctiques de participació infantil.
En aquest projecte de recerca ens proposem estudiar l’evolució i incidència dels Consells d’Infants Municipals, que ja compten amb una certa trajectòria a casa nostra; i  proposar elements per la millora i promoció de la participació infantil tant en els Consells d’Infants Municipals com en el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC).

El òrgans de participació infantil en el nostre territori ja tenen un recorregut. El primers Consells d’Infants Municipals de Catalunya foren creats a finals dels anys noranta; actualment n’hi ha ja en funcionament més de cinquanta.
Hi ha, per tant, un volum prou ampli, divers i consolidat d’experiència acumulada que justifica la pertinença d’emprendre ara un estudi rigorós sobre llur evolució, funcionament i impacte formatiu i social. Però, a més a més, tenim ara l’oportunitat d’estudiar com es potencia la participació dels infants dins d’aquests òrgans per tal que es puguin difondre els elements que afavoreixen la implicació dels infants a la ciutat i en la transformació d’aquestes, així com la seva participació en el disseny de les polítiques que els afecten.

Objectius de la Recerca

Group 2

Estudiar l’evolució i la incidència formativa dels consells d’infants a Catalunya (1998 – 2014).

Llegir més +

Group 7

Elaborar propostes que impulsin la participació infantil des dels consells d’infants i del CNIAC.

Llegir més +

Group 4

Difondre i sensibilitzar a la societat sobre la importància de la participació infantil.

Llegir més +

UN PROJECTE EN EL MARC DE

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Disseny per:
Ariadna Pujol – Albert Ramon

Correcció per:
Helena Ros Redón

2016 Copyright