Materials

Des de 2018 es realitzen treballs al laboratori d’Arqueologia Medieval i Postmedieval a la Universitat de Barcelona. En aquest espai realitzem una activitat bàsica a la disciplina arqueològica com és l’inventariat, el siglat i estudi de la cultura material recuperada en context arqueològic i es fa, tant d’una banda per realitzar la continuïtat del treball propi de la investigació, com d’altra per dotar d’oportunitats pràctiques a tot aquell alumnat (normalment d’arqueologia i història) que estigui interessat.

D’aquesta manera l’organització de les sessions consisteixen en que els i les alumnes hi puguin col·laborar durant la setmana a partir d’un horari assignat, en aquest espai tractem de manera introductòria aspectes relacionats amb base de dades aplicades a la història i l’arqueologia, la gestió i anàlisi de dades, així com aspectes en quant a la conservació dels materials, els utensilis més adients per a la neteja, la seva documentació fotogràfica, el dibuix, la realització de models 3D, etc. i per últim diverses opcions per a l’estudi del material i l’aportació de bibliografia general i específica.

IMG_0700

Actualment el material que estudiem al laboratori està relacionat amb la guerra civil i postguerra espanyola. Part d’aquesta cultura material provenia d’un sistema de defensa del País Basc, com també de l’espai Històric de Els Barrancs o la Cota 287 a Terra Alta, així com, actualment, del front del Pallars. Els resultats ens permeten apropar-nos a la quotidianitat del conflicte, ja sigui per l’estudi de l’alimentació vist en les llaunes recuperades (com per exemple de Leche condensada “El Niño”, o de tonyina amb oli) o per la cruenta realitat en forma de milers de fragments de metralla, beines (moltes d’elles d’origen alemany, però també d’altres de txeques i altres nacionalitats) i inclús medicació com antibiòtics o fragments d’una llitera sanitària.

CBC06DE7-B8AD-4284-A47F-EC0F4477E75F

Cal esmentar també la participació d’estudiants d’altres disciplines que han realitzat pràctiques des de l’Escola Superior de Conservació i Restauració, així com del màster Humanitats Digitals de la UB.

Aquest espai virtual servirà per abocar els resultats de l’estudi de la cultura material recuperada, així com informació relacionada.

IMG_0698
IMG_1242
IMG_1243