Poble Vell (Corbera d’Ebre)

L’estiu de 2016 vam iniciar l’excavació arqueològica del Poble Vell de Corbera d’Ebre, devastat per la Guerra Civil.

Concretament, l’espai on es va dur a terme la intervenció arqueològica de les pràctiques del Grau d’Arqueologia es troba dins de l’espai que fou enderrocat l’any 1969 per guanyar espai al Coto Escolar, inclòs dins del que seria el Sector 5 plantejat al Pla Director de 2008, a les restes dels solar/edificis que s’alçaven a la cantonada del carrer del Portal Nou i el del Forn.

El projecte d’intervenció pretén realitzar un anàlisi històric a través de l’arqueologia centrat en el període contemporani al Poble Vell de Corbera d’Ebre (Terra Alta) en relació a la Batalla de l’Ebre. Aquest projecte amb l’objectiu d’ampliar els camps d’estudi de l’arqueologia de l’època contemporània al nostre territori amb la clara voluntat de donar a conèixer els episodis històrics ocorreguts a la zona, ens donà la oportunitat de treballar l’estudi d’infraestructures de vida quotidiana que van patir la seva destrucció i abandó com a conseqüència de l’afectació de la guerra civil espanyola (1936-1939).

> Consulta les entrades sobre aquesta excavació