Rastres i Rostres

Seminari Permanent Rastres i Rostres de la Violència

El seminari permanent “Rastres i Rostres de la Violència” és la versió catalana del seminari “Rastros y Rostros de la Violencia” que s’imparteix a Madrid des de l’any 2008, coordinats per l’Equip encapçalat per Francisco Ferrándiz.

L’activitat s’emmarca dins del projecte “Subtierro: Exhumaciones de Fosas comunes y Derechos Humanos en perspectiva histórica, transnacional y comparada”, coordinat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Aquest seminari pren com a cas pilot les
exhumacions de la Guerra Civil espanyola. Es planteja, per una banda, aprofundir l’anàlisi comparat del cas espanyol amb altres exhumacions contemporànies en altres indrets del món, incloent preferentment casos europeus i llatinoamericans; i d’altra, inaugurar un model històric comparat que permeti contrastar les exhumacions de fosses comunes espanyoles de la postguerra, del franquisme i de la transició, amb les
que tingueren lloc en altres punts d’Europa a partir del final la Segona Guerra Mundial, tant les relacionades amb camps de batalla com les massacres de civils o els camps de concentració.

Dins aquest marc, el seminari permanent “Rastres i Rostres de la violència”, que es va iniciar a Barcelona el novembre de 2016, té com a finalitat ampliar l’abast i l’impacte d’aquesta iniciativa a més de teixir un entramat de lligams que permetin enfortir el treball en xarxa davant la investigació referent a aquest passat recent, sempre des d’un model d’anàlisi internacional, interdisciplinari i comparat.

Des d’aleshores s’han impartit més d’una vintena de seminaris oberts a tot tipus de públic amb una periodicitat aproximadament mensual. Els seminaris amb l’objectiu de fomentar la difusió de la investigació i el debat acadèmic i social són enregistrats en àudio i en vídeo per tal de fer-los així accessibles a totes les persones que hi puguin estar interessades.

Consulta els seminaris passats