Comissió Acadèmica

Composició

 

La Comissió Acadèmica del programa a la Universitat de Barcelona està formada pels membres següents:

President: Antonio M. Calafat, , Fac. Ciències de la Terra, Dept. de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Universitat de Barcelona

Secretari: Jordi Flos, Fac. Biologia, Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

 

Alex Aguilar, Fac. Biologia, Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

Manuel Ballesteros, Fac. Biologia, Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

Elisa Berdalet, Institut de Ciències del Mar (ICM), CSIC

Miquel Canals, Fac. Ciències de la Terra, Dept. de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Universitat de Barcelona

Joan B. Company, Institut de Ciències del Mar (ICM), CSIC

Jordi Font, Institut de Ciències del Mar (ICM), CSIC

Joan Grimalt, Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), CSIC

Marta Pascual, Dept. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, Universitat de Barcelona

Jordi Rull, Fac. Farmàcia, Dept. de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, Universitat de Barcelona

Agustín Sánchez-Arcilla,ETSECCPB, Dept. d’Enginyeria Civil i Ambiental, UPC

Yosune Uriz, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), CSIC

 

Les funcions de la Comissió Acadèmica de Doctorat són les que estableix l'Escola de Doctorat de la UB (EDUB).

 

Dates de reunió de la Comissió Acadèmica

 

La Comissió Acadèmica es reuneix en funció de les necessitats de cada moment, a fi i efecte d’atendre amb la màxima agilitat les necessitats dels doctorands del programa.

 

Representació del programa Ciències del Mar a l’Escola de Doctorat de l’UB (EDUB)

 

El programa de doctorat Ciències del Mar està representat en el Comitè de Direcció (Miquel Canals) de l’EDUB. La Facultat de Geologia també està representada en el Comitè de Direcció (Gemma Alias, vicedegana) i al Consell Assessor (Mariano Marzo), mentre que la Facultat de Biologia està representada a la Comissió Delegada (Marta López, secretària i àrea de doctorat), i la Facultat de Farmàcia al Consell Assessor (Maria Lluïsa Pérez).