Dades identificatives

Codi

HDK1C

Denominació

Ciències del Mar

Àmbits dels estudis

- Ciències
- Enginyeria i Arquitectura
- Ciències Mèdiques i de la Salut
- Ciències Socials
- Ciències de la Vida

Coordinador

Participants

Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Consejo Superior de Investigaciones Científicas