Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Pedagogia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Ensenyament de Treball Social Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Informació general i accés
Informació de matrícula
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Assignatures, horaris, exàmens...
Pràcticum
Altra informació acadèmica
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Horaris Cap d'Estudis

Secretaria:
Tràmits acadèmics

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 
Itinerari curricular recomanat

Pla d'estudis 2001 - Assignatures Obligatòries

Primer any

Primer semestre
Segon semestre
CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
622010
Conceptes bàsics del treball social
7,5
622009
Antropologia social
7,5
622000
Dret
8
622006
Estructura dels serveis socials
8
622003
Psicologia general
7,5
622004
Psicologia social i de la relació assistencial
7,5
622008
Sociologia
7,5
622011
Treball social i grups
7,5
Total: 30,5 crèdits troncals
Total: 30,5 crèdits troncals
imatge de diagramació

Segon any

Tercer semestre
Quart semestre
CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
622005
Salut pública i treball social
4,5
622018
Elements d'economia i empresa
7,5
622007
Serveis socials i serveis de benestar social
8
622001
Mètodes i tècniques d'investigació social
7,5
622012
Treball social individual i familiar
7,5
622013
Treball social comunitari
7,5
Total: 20 crèdits troncals, més 6 optatius i 4,5 de lliure elecció
Total: 22,5 crèdits troncals i obligatoris, més 6 optatius i 4,5 de lliure elecció
imatge de diagramació

Tercer any

Cinquè semestre
Sisè semestre
CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
622015
Practicum d'intervenció
10
622002
Politica social
7,5
622016
Supervisió
6,5
622017
Practicum d'investigació
7,5
     
622014
Treball social a les organitzacions
7,5
Total: 16 crèdits troncals, més 6 optatius i 4,5 de lliure elecció
Total: 22,5 crèdits troncals i obligatoris, més 6 optatius i 4,5 de lliure elecció
imatge de diagramació

L'equivalència dels crèdits pràctics de les assignatures Practicum d'investigació i Practicum d'intervenció és de 30 hores per crèdit.

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Pedagogia
Última actualització o validació:09.12.2009