Cabecera
ACEYTE YNGLÉS
Informació
Número: 
37.481
Data: 
No consta. (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:8) fou registrat el 5-12-1930).
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios
Forma farmacèutica text: 
Tintura (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas, 1936:8)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Flascó i tap de rosca de plàstic blanc opac. Tintura.
Composició: 
D.D.T. (dicloro-difenil-tricloroetà), 2%; lindane (666), 0,60%; alcohol etílic pur, q.s.; essència d'espígol, q.s.
Dosificació: 
Xopar un cotó i friccionar lleugerament les parts on estiguin els paràsits. Repetir l'operació al cap de mitja hora i els paràsits estaran morts. Com a preventiu: amb un cotó mullat en aquest oli, friccionar de forma lleugera únicament l'arrel del cabell, quedant aquest net, perfumat i immunitzat contra els paràsits.
Indicacions: 
Acció antiparasitària sobre Pedículus humanus, capitis, Phtirius pubis, Sarcoptes scabiei i nigua.
Efectes secundaris: 
No produeix al·lèrgia.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
16,20 ptes.
Timbre: 
Patronato Farmacéutico Nacional 20 cts. Copa i serp de color granat.
Dades d'interès: 
Conté exhaustiu prospecte. L'especialitat tenia un curiós lema: Parásito que toca... muerto es. A l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:8) consta amb el nº de registre 13.281, diferent del que figura a l'exemplar documentat.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic: C. Ramírez Vá.
Continent: 
Regular.
Contingut: 
Inexistent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-