Cabecera
ANTISPASMINA COLICA
Informació
Número: 
3.702
Data: 
No consta. (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:50) fou registrat el 26-7-1928).
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Ausonia, S.A.- Especialidades Lepori. (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Píndola (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de vidre. Tap de plàstic. 40 píndoles queratinitzades.
Composició: 
Papaverina clorhidrat, 1 cg; extracte de belladona, 2 cg; extracte de valeriana, 2 cg
Dosificació: 
D'1 a 6 píndoles al dia segons prescripció facultativa, abans dels àpats.
Indicacions: 
Afeccions espàstiques intestinals, restrenyiment, colitits cròniques i mucomembranoses, còlics hepàtics, hipervagotonies.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
29,90 ptes.
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Hi ha dos tipus de presentació: normal i forta.
Director tècnic del laboratori: 
Director Tècnic: Ldo. A. Rivera Sanz.
Continent: 
Regular (capsa)/Bo (flascó).
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-