Cabecera
BICRESAL
Informació
Número: 
6.443
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Químico-Biológicos Pagés & Sarrias, S.A. (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Comprimits (sic.) (rectangulars) de gran tamany
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró i estoig especial de butxaca. 40 comprimits de 3,5 gr
Composició: 
Carbonat de bismut, 0,25 grs.; silicat d'albúmina, 0,25 grs.; carbonat de calci, 0,25 grs.; hidrat de magnesi, 0,25grs.; sal de Vichy, 2 grs.; pols de fulles de belladona, 0,01 grs.; excipient i essència aromatitzant, q.s.f. 3,5 grs.
Dosificació: 
Excepte per prescripció facultativa, d'1 a 2 comprimits, diluïts en una mica d'aigua, immediatament després dels principals àpats, i sempre que s'observin molèsties gàstriques (ardor, sensació de pesadesa, dolor epigàstric).
Indicacions: 
Hiperclorhídria, úlcera gàstrica i duodenal, gastritis, gastràlgies, espasmes pilòrics i estats en els que existeix una dificultat o retràs en el buidament de contingut gàstric (sensació de pesadesa o plenitud gàstrica).
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
14,90 ptes.
Timbre: 
Timbre a metálico. Timbres 0,40 ptas. Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:103).
Director tècnic del laboratori: 
Director: J. Sarrias.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Regular.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-