Cabecera
NOVO CHICLELAX
Informació
Número: 
12.605
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Dr. Torrens (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
(Forma sòlida mastegable)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capseta de cartró. 2 xiclets.
Composició: 
Fenolftaleïna, 20 cgr.; pols arrel Exogonium purga, 1 cgr.; extracte tou Atropa belladona, 1 grs.; goma resines; glucosa; essència menta q.s.
Dosificació: 
Adults: 2 xiclets com a purgant; 1 xiclet com a laxant. Nens: 1 xiclet com a purgant; 1/2 xiclet com a laxant. S'ha de mastegar com si fos un xiclet normal durant dos minuts, després es pot continuar mastegant si es desitja i, òbviament no s'empassa, com tampoc es faria amb un xiclet normal.
Indicacions: 
Eficaç laxo-purgant.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
1,90 ptes.
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936) ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953).
Director tècnic del laboratori: 
L. Torrens.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-