Cabecera
KIPSOL
Informació
Número: 
No consta. (Segons l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:412) és el 606).
Data: 
2-4-1921.
Registrat a: 
Inspección General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Bertaut-Blaucard. (París)
Forma farmacèutica text: 
Píndola (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capseta metàl.lica policromada
Composició: 
Tanins, 0 gr.03; cacau, 0 gr.01; ex. Tebaic, 0 gr.004; ex. Belladona, 0 gr.003; podofilina, 0 gr.001
Dosificació: 
1 píndora cada 2 hores. Màxim 5 a 7 al dia
Indicacions: 
Alivia constipats al cap, tos i grip i coriza de iodurs
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
3,25 ptes
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. A l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:412) consta amb la data de registre 21-10-1920, diferent de la que figura a l’exemplar documentat.
Director tècnic del laboratori: 
Bertaut-Blancard
Continent: 
Bo
Contingut: 
Inexistent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-