Cabecera
SALCALCIÓN
Informació
Número: 
6347
Data: 
No consta
Registrat a: 
Inspección General de Sanidad
Subregistre: 
E. N
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios L. A. T. (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Injectable (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. 10 ampul·les de vidre incolor. 5 c.c
Composició: 
Canfosulfonat de calci al 20 %
Dosificació: 
Excepte indicació mèdica, s'injectarà una ampul·la diària per via endovenosa, intramuscular o subcutània
Indicacions: 
Descalcificació en general. Raquitisme, osteomalàcia, fractures, dermatosis diverses. Afeccions bronco-pulmonars, renals, ginecològiques, etc. Lupus tuberculosos, fístules de l'anus d'origen tuberculós. Asma bronquial, urticària. Regulació del metabolisme, alimentant el sistema nerviós. Hemorràgies de totes classes
Efectes secundaris: 
Aquestes injeccions són completament indolores sense causar la més mínima reacció
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
21,85 ptes
Timbre: 
Consejo General de Colegios Farmaceuticos de España; Colegio de Huérfanos. 5 cts. Figura de copa i serp blaus.Timbre: 0,40 ptes
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Conté focín. No es troba registrat en el Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936); en canvi, sí està catalogat en el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:796)
Director tècnic del laboratori: 
Farmacéutico Director: C. Pena
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-