Cabecera
SALES BUSTO
Informació
Número: 
5569
Data: 
No consta. (Segons Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936: 554) fou registrat el 31-5-1924)
Registrat a: 
No consta
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio del Dr. Busto. (Madrid)
Forma farmacèutica text: 
(Paperet.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica amb 12 paquets
Composició: 
Carbonat de litina, 2 %; sal alcalina efervescent, 98 %
Dosificació: 
No descrites.
Indicacions: 
Amb aquestes sals s'obté de forma molt econòmica, una aigua que substitueix a totes les minerals alcalines i litinades, recomanades en les malalties de l'estómac, intestins, fetge i ronyons; en el reumatisme, diabetis, mal de pedra i catarros en la veixiga
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
1,50 ptes
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. La preparació de l'aigua s'explica detalladament a les cares laterals de la capsa. S'indica que les sals estan Super litinades i entre parèntesi es fa esment de la Marca la Media Luna , que dóna nom al dibuix lateral esquerra
Director tècnic del laboratori: 
Preparador: Dr. Busto
Continent: 
Regular
Contingut: 
Inexistent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-