Cabecera
SCHEROSONA F-POMADA B
Informació
Número: 
25317
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Productos Químicos Schering, S. A. (Madrid)
Forma farmacèutica text: 
Pomada (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Tub de pomada. Tap de rosca de plàstic. 5 grs. a l'1%
Composició: 
Acetat de hidrocortisona, 10 mg.; hexacloro-dioxi-difenilmetà, 10 mg
Dosificació: 
Al començar el tractament s'aplicarà la pomada en forma de capa prima, 2-3 cops al dia sobre les parts de la pell afectades, fregant suaument. A causa del perill d'una recidiva, la neurodermitis ha de tractar-se, almenys, 4-6 setmanes.En les dermatitis per contacte, després d'eliminar la causa, gairebé sempre, és suficient, l'aplicació de la pomada un cop al dia.En general, el tractament amb la pomada no requereix embenat. Hexacloro-dioxi-difenilmetà: Posseeix un efecte bactericida. Difenilmetà o bencilbenzol: Es presenta en forma d'agulles incolores, amb una olor semblant a la taronja
Indicacions: 
Pot ser utilitzada en les mateixes indicacions que les pomades d'hidrocortisona. El preparat s'ha mostrat molt efectiu en les següents....Èczemes humits superinfectats, èczema nummular bacteriani, èczema micòtic sobreafegit, èczema seborreic, neurodermitis infectada, estats pruginosos infectats de la regió genital, cremades solars, picades d'insectes
Efectes secundaris: 
L'hidrocortisona aplicada en forma de pomada, té unicament activitat local. D'aquesta manera no exerceix cap influència sobre el metabolisme total; és per això que no són precisos els controls normals del metabolisme. L'ús del preparat pot ser mantingut durant molt de temps, a discreció. Fins i tot quan s'hagin de tractar territoris extensos i durant un temps perllongat, no són d'esperar efectes secundaris
Contraindicacions: 
Les pomades d'hidrocortisona no s'han d'utilitzar en les afeccions tuberculoses cutànies pel perill d'agreujament de la malaltia
Preu: 
91 ptes
Timbre: 
Consejo General de Colegios Farmaceuticos de España; Colegio de Huérfanos. 5 cts. Figura de copa i serp blaus
Dades d'interès: 
Conté prospecte. El prospecte senyala altres presentacions: Scherosona F pomada al 1% i 2,5 %, a més de Scherosona F Pomada B. Muestra gratuita. Prohibida su venta. No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953-54-55).
Director tècnic del laboratori: 
Dr. J. Puyal
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-