Cabecera
SANOQUINA BALDIASOL
Informació
Número: 
13293
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio J. Amat Ros (Gavà-Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
(Líquida)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Flascó de vidre de color topazi gravat en relleu amb la paraula Baldiasol. Tap de suro. Solució.
Composició: 
Cada 100 c.c. contenen els productes extrets per maceració hidroalcohòlica de: cacau, 1'5 grs.; aloes, 2 grs.; quelidònia, 0'5 grs.; camamilla, 0'7 grs.; herba de Sta. Paula, 0'6 grs.; anís estrellat, 0'4 grs.; safrà, 0'1 grs.; agàric blanc, 0'1 grs., flor pi marítim, 0'4 grs., quina, 0'15 grs.
Dosificació: 
Adults: d'1-3 culleradetes de cafè al dia. No adults: d'1-2 al dia (després dels àpats). Nens: ½ o ¼ de la dosi adulta, segons edat. Excepte prescripció mèdica. Es prendrà barrejat amb una mica de vi dolç o amb algun succedani de cafè (cafè-malta, etc.).
Indicacions: 
La seva acció és francament beneficiosa en els casos de: paludisme, influença, sarampió, escarlatina, febre puerperal, infeccions produïdes per gèrmens del grup coli-tifo-paratífic, etc. Preparació destinada genèricament al tractament de malalties originades per agents de naturalesa microbiològica: protozous, bactèries i virus.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
8'60 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España 5 cts. Copa i serp blaves. Especial móvil para medicamentos 40 cts
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953-54-55).
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic J. Amat Ros.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-