Cabecera
AQUASOL A
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Casimir Funk Labs., INC. (Nueva York) (afiliada d'U.S. Vitamin Corporation)
Forma farmacèutica text: 
Injectable.
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Làmina protectora de paper embuatat. 6 ampul·les de vidre transparent de 2 cm³.
Composició: 
25,000 Unit. Int. de vitamina A en solució aquosa. Cada ampul·la conté derivat del monolaurat de sorbitan (8'5 % de pes per volum).
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
Només per ús intramuscular.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. Conté serreta metàl·lica per trencar les ampul·les. Fabricado en E.U.A. 1815.
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Regular.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-