Cabecera
ALOFEDINA
Informació
Número: 
1.021
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Jefatura del Servicio General de Sanidad.
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Foz - Mollet (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Dragea (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Dragees.
Composició: 
Cada dragea conté: aloïna, 0,0150 g; fenolftaleïna, 0,0400 g; podofil, 0,0050 g; pols r. ipecacuana, 0,0040 g; ext. nux vòmica, 0,0025 g; ext. h. de belladona, 0,0030 g.
Dosificació: 
Restrenyiment: 1-2 dragees al dia sense mastegar i amb un glop d'aigua, preferentment després de sopar. En els casos en què es vulgui obtenir una acció purgant i per una sola vegada, es prendran de 2-4 dragees acompanyades d'una infusió calenta (te, camamilla, etc.) preferentment després de sopar. Afeccions del fetge: 2 dragees al dia (una després de cada àpat).
Indicacions: 
Acció colerètica. Indicat en tots els casos de restrenyiment habitual i també en la litiasi biliar, colelitiasi, indigestions, palidesa de la pell, mals de cap, halitosi (fetidesa de l'alè), urticàries i dermatosi d'origen intestinal, hemorroides, estats nerviosos i en general en tots els trastorns subjectius que acompanyen el restrenyiment.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
5,00 ptes.
Timbre: 
"Especial móvil para medicamentos 20 cts". Microscopi, retorta i tubs d'assaig de color verd.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:28)
Director tècnic del laboratori: 
F. Foz.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Dolent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-