Cabecera
ANTIGRIPAL MADE
Informació
Número: 
30.201
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Drón Gral de Sanidad
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Made (Madrid).
Forma farmacèutica text: 
Comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Làmina protectora de cartró ondulat. Tub de plàstic. Tap de plàstic amb la inscripció Made gravada en relleu. 10 comprimits.
Composició: 
Cada comprimit conté: salicilamida, 0'25 grs.; àcid para-amino-benzoic, 0'20 grs.; àcid fenil-quinolín-carbònic, 0'20 grs.; excipient, c.s.p. un comprimit.
Dosificació: 
Depèn de la intensitat dels símptomes (dolors, febre, etc.). En general: sol ser suficient 1 dosi d'1 comp. cada 8 h. En casos molt aguts: 1 comp. cada 4 h. fins que es produeixi la remissió dels símptomes, continuant després amb preses d'1 cada 8 h. Nens: ¼ o ½ de dosi segons l'edat. Es recomana prendre els comprimits amb una mica de llet o després de menjar.
Indicacions: 
Acció purament simptomàtica en processos gripals i específica en el cas concret de reumatisme poliarticular agut febril o malaltia reumàtica, casos en els quals s'aconsegueix un ràpid alleujament del dolor.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
27'75 ptes.
Timbre: 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Conté cupó-precinte del S.O.E. No consta a l?Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953-54-55).
Director tècnic del laboratori: 
M. Bernal.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Dolent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-