Cabecera
CANFO-CORINA CON EFEDRINA
Informació
Número: 
Il·legible.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
D. G. de S.
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
I.N.F.A.L.E. Cardiovasculares Españoles (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Tableta (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Tub de vidre transparent. Tap de suro. 20 tabletes.
Composició: 
Camfocarboxilat amòn., 0'10 gr.; clorhidrat d'efedrina, 0'01 gr.
Dosificació: 
Cada tableta equival a XX gotes de la sol. al 15 i 1'5% respectivament.(Segons Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953:184) la dosificació de la solució de Canfo-Corina con Efedrina és de 30 a 60 gotes un o diversos cops al dia).
Indicacions: 
Tònic cardíac i respiratori.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
9'30 ptes. (tub)/16'(il·legible) ptes. (etiqueta enganxada al tub que no es pot acabar de llegir).
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936) però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:165).
Director tècnic del laboratori: 
M. Vehí.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Inexistent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-