Cabecera
POMADA ONLY
Informació
Número: 
18730
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Terrasa (Palma de Mallorca)
Forma farmacèutica text: 
Pomada (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Tub d'estany. Tap metàl·lic de rosca. Pomada.
Composició: 
Extr. de belladona, 10 g.; extr.hamamelis, 3,75 g.; Amoni tiofensulfònic (ictiol), 5 g.; Adrenalina, XL gotes; Taní a l'èter, 2,5 g.; Fenol, LXXV gotes; Anastesina, 5 g.; Vaselina Filant c.s.p, 100 g.
Dosificació: 
Després de prèviament rentat el recte (anus) amb aigua el més calenta possible (molt important), fer una aplicació de pomada cada nit abans d'anar a dormir. Pot repetir-se la cura al matí en llevar-se.
Indicacions: 
Antihemorroidal
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
14,65 pts.
Timbre: 
no n'hi ha
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953).
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador: B. Trias
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-