Cabecera
YODOTONA VIAN
Informació
Número: 
1185
Data: 
No consta
Registrat a: 
Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Quimico-Biiológico Doctor Roig Perelló (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
(Líquida)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Làmina protectora de cartró ondulat. Flascó de vidre transparent amb tap de baquelita. Vareta aplicadora de vidre.
Composició: 
Solució al 5%. Cinc gotes contenen: 0,01 g de iode orgànic. Vint gotes actuen com 1 g de iodur alcalí.
Dosificació: 
De 20 a 60 gotes per dia fins a 100, segons els casos. Prendre-les durant els àpats o immediatament després amb llet, aigua amb sucre o aigua pura.
Indicacions: 
Arteriosclerosi, asma, angina de pit, obesitat, emfisema, limfatisme, gota, afeccions glandulars, escrofulisme, reumatisme, raquitisme, etc.
Efectes secundaris: 
No produeix iodisme.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves. “Especial móvil para medicamentos” 15 cts. Microscopi, retorta i tubs d’assaig de color blau.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), però sí a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1954-55:1746).
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Regular (Contingut precipitat)
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-