Cabecera
ZYMAPIRIL ADULTOS
Informació
Número: 
22.421
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios M. i F. Ferrer. (Barcelona) Per concessió de Zyma S.A.- Nyon (Suïssa)
Forma farmacèutica text: 
Supositori (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Blíster amb 5 supositoris.
Composició: 
Sal sòdica de l'àcid fenildimetil pirazóló metilamí metà sulfònic, 0,50 g per supositori.
Dosificació: 
1 supositori cada 6, 8, 12 o 24 hores, segons el criteri mèdic.
Indicacions: 
Antogripal d'acció ràpida. Afeccions febrils. Antipirètic en les malalties infeccioses.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
23,30 ptes
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l'’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), però sí a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1954-55:1431).
Director tècnic del laboratori: 
J. Ferrer.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-